Zicht op zelfredzaamheid

Mensen die gebruik maken van hulpverlening eigenaar maken van hun ontwikkelproces, daar staan wij voor. Met behulp van de Zelfredzaamheid- Matrix (ZRM) wordt de zelfredzaamheid van een persoon in kaart gebracht. Het totaaloverzicht, waar ook het perspectief van de hulpverlener in opgenomen is, is de input voor het gesprek tussen cliënt en hulpverlener.

De ZRM vaardighedencheck kan gebruikt worden bij de intake, voortgang en afsluiting van een ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten de ZRM af te nemen, krijg je inzicht in de doorgemaakte ontwikkeling van de cliënt.

Nadat het totaaloverzicht gemaakt is en dus de twee perspectievenmeting op tafel ligt, zit de crux hem in de praktische vertaalslag van dit totaaloverzicht naar een plan- en doelmatige aanpak. Welke zelfredzaamheidsvaardigheden behoeven nog de aandacht en op welke manier gaan we daar aan werken?

Het gebruik van de ZRM vergroot de autonomie van de cliënt in het hulpverleningsproces en zorgt voor gezamenlijkheid en verbinding tussen cliënt en hulpverlener.

Meer informatie?

Heb je interesse in het werken met de digitale tool, vragen of wil je een vrijblijvende offerte opvragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kun je doen via onze contactpagina. Deze vind je in het menu bovenaan de website.