Het doel van het e-portfolio

Met het e-portfolio wordt in kaart gebracht welke vaardigheden de deelnemer al voldoende ontwikkeld heeft en aan welke vaardigheden nog gewerkt kan worden om duurzaam uit te stromen naar een betaalde baan en/of opleiding.

Meten van vaardigheden met de 'vaardighedencheck'

De vaardighedencheck bestaat uit vaardigheden die belangrijk zijn in zowel het werk als het onderwijs. De deelnemer en begeleider vullen allebei de vaardighedencheck in, zodat je een ‘2 perspectieven meting’ krijgt. Het is mogelijk om, indien gewenst, een derde perspectief in te laten vullen (bijvoorbeeld door een praktijkbegeleider), zodat er een ‘3 perspectieven meting’ volgt.

Je krijgt een goed beeld waar de deelnemer staat en aan welke vaardigheden nog gewerkt moet worden.

Aan de slag!

Een totaaloverzicht laat zien welke vaardigheden de deelnemer al beheerst en welke nog in ontwikkeling zijn om een goede doorstroom naar werk of school te realiseren. Dit totaaloverzicht wordt vervolgens omgezet naar een participatieplan, waarin doelen en praktische handelingsadviezen zijn opgenomen, om direct mee aan de slag te gaan.

De begeleider bespreekt het totaaloverzicht met de deelnemer en gezamenlijk wordt er een participatieplan opgesteld. Op welke vaardigheden gaan wij ons de aankomende periode richten?

Na de eerste meting (nulmeting) wordt er een 3 maanden en een 6 maanden meting gedaan met de vaardighedencheck. De deelnemer en begeleider bespreken en evalueren telkens de huidige stand van zaken aan de hand van het totaaloverzicht en stellen indien nodig het participatieplan bij.

Meer informatie?

Heb je interesse in het werken met de digitale tool, vragen of wil je een vrijblijvende offerte opvragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kun je doen via onze contactpagina. Deze vind je in het menu bovenaan de website.